Roger Pedersen


Fun freedom and fulfillment
 

 Turism

1 av 10 jobb är inom turism, ca 10% av världens BNP kommer härifrån, 2016 gjordes ca 1,235 miljoner internationellt övernattande turist ankomster. Otroliga siffror! Tittar man på hur de spår utvecklingen så är detta en bransch där man vill kapa lite marknadsandelar i!                                                                                                                                                

                                                                                                                                                         Källa UNWTO

En liten video som jag tycker visar på ett bra sätt vad resa och turism innebär. 

Källa UNWTO

Bildgalleri

Lite bilder från mina resor.                                                                                                                                    Tanken är att utvidga galleriet efterhand som jag jobbar med sidan, det kommer att bli mer specifikt för varje resa.